About Me

こんにちは私はドリカです私はインドネシアから来ました私のいとこは日本に住んでいます京都議定書あなたが私のものをダウンロードしてくれたら嬉しいです Kon'nichiwa watashi wa do Rikadesu watashi wa Indoneshia kara kimashita watashi no itoko wa Nihon ni sunde imasu kyōtogiteisho anata ga watashi no mono o daunrōdo shite kuretara ureshīdesu hai aku Dorika aku dari indonesia sepupuku tinggal di jepang kyoto aku senang kalau anda download barang barang saya hi i am Dorika i am from indonesia my cousin lives in japan kyoto i'm happy if you download my stuff
Models
Date Added