งานที่ 3 ออกแบบLogo (Ver.2015)

งานที่ 3 ออกแบบLogo (Ver.2015)

Piyaphas B.
Description
ความหมายของโลโก้คือ BVC ย่อมาจากนามสกุล บวรศรีมุกดา เป็นบริษัทรับทำอะไหล่และประกอบเครื่องจักรโรงงานทุกชนิด
Default Title