DN250

DN250

Mats F.
Mabokummen er en stake-/spyle-/inspeksjonskum for glatte grunnavløpsrør (110 mm - 500 mm). I 110 mm til 250 mm dobbelgrenkummer kan ubrukte sideløp plugges med kumplugg - se link nederst på siden. Til Mabokummen benyttes 400 mm Pragma stigerør i rødbrun eller svart farge. Mange ulike toppløsninger kan benyttes. Mest vanlig er at man avslutter med en teleskopløsning med flytende støpjernsramme og -lokk eller en Ø650 mm betong toppring med flytende støpjernsramme og -lokk. Til 400 mm stigerør finnes det flere alternativer for underlokk - lokk som tetter stigerøret under ei flytende ramme. Det er svært viktig at alle synlige lokk er sikret slik at barn ikke kan åpne dem. #DN250 #Mabo_Kum #Pipelife #PVC
Default Title