Baszta Kotwiczników w Gdansku

Baszta Kotwiczników w Gdansku

stefanstd
Baszta Kotwiczników – baszta warowna wzniesiona w 1361 r. w celu dodatkowej ochrony flankującej ówczesnych południowych obwarowań Gdańska i dawnych terenów stoczniowych przy dzisiejszej ulicy Lastadia. Po przesunięciu zewnętrznego pasa gdańskich obwarowań utraciła swoje dotychczasowe znaczenie militarne. Paulus van der Horne dokonał w latach 1570-1575 przebudowy obiektu (podwyższając nieznacznie zadaszenie) na więzienie miejskie dla szczególnie groźnych przestępców. Podczas II wojny światowej baszta uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. Obiekt został zrekonstruowany w latach 1968-1969 #baszta #Gdansk #Gdańsk #kotwiczników #Lastadia #Poland #Polska #zabytek
Default Title