Evolux DR-700 (1965)

Evolux DR-700 (1965)

Jerry_Heartlead
Nová verzia predtým nahratého nákladného auta, tentoraz už aj s menom a kompletne dorobeným interiérom. Neskôr ešte pridám detaily ako spätné zrkadlá, logá a dodatočnú základnú nadstavbu.../New version of previously uploaded lorry, now also with name and completely finished interior. Later i will add some details like side mirrors, logos and additional basic superstructure... #Evolux_DR700 #lorry #truck #vintage_truck
Default Title