Casa de màquines, HSCSP

Casa de màquines, HSCSP

mterreu3
[CAT] Casa de màquines de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Construïda el 1927 per Pere Domènech i Roura per a allotjar les calderes de la central de calefacció i vapor que donava servei als altres pavellons. [ESP] Casa de máquinas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Construida en 1927 por Pere Domènech i Roura para alojar las calderas de la central de calefacción y vapor que daba servicio a los demás pabellones. [ENG] Machine house of the Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Built in 1927 by Pere Domènech i Roura to accommodate the boilers of the central heating and steam service for the other pavillions. #Barcelona #Domènech_i_Roura #mterreu3 #màquines
Default Title