CRKVICA - SVETIONIK

CRKVICA - SVETIONIK

Branko C.
Sveti Nikola na hridi, Krimovice, Grbalj: CRKVICA - SVJETIONIK nedjelja, 25 januar 2009 13:47 El. pošta Štampa 28 septembra 2003. godine, postavljena je na hrid podno Krimovice u Grblju crkvica Svetog Nikole, uz pomoć vojne ploveće dizalice. Crkvica je obnovljena na kopnu i prevezena kamionom i morskim putem do hridi. Septembra 2003. godine, obnovljena je malena crkva posvećana zaštitniku pomoraca i putnika Svetom Nikoli, koju je, po predanju, izgradio Grk pomorac na morskoj hridi u blizini sela Krimovice u Grblju u Boki Kotorskoj. #19062014_Novi_Sad
Default Title