Bridge and Church on the river Spaarne, Haarlem / Holland.

Bridge and Church on the river Spaarne, Haarlem / Holland.

rubus
Langebrug en Spaarnekerk De oude "langebrug" eindigde zijn leven in 1995. Toen werd een nieuwe en bredere brug gebouwd ten behoeve van het drukke verkeer. Deze nieuwe brug is te zien als mijn model "Verfroller". De Spaarnekerk werd tussen 1883 - 1885 gebouwd. Helaas werd de kerk afgebroken in het jaar 1983. De kerk stond aan het water van het Spaarne en was dominant in de omgeving. De kerk was een ontwerp van de architect Evert Margry, hij was een leerling van Pierre Cuypers. The old "Langebrug" ended his life in 1995, when a new, wider bridge was built for traffic. The new bridge is to see as my model "Verfroller". This church was built between 1883 - 1885. Unfortunately, the church was demolished in 1983. The church stood at the water of the river Spaarne and was dominant in the area. Le vieux "Langebrug" a fini sa vie en 1995, quand un nouveau pont plus large a été construite pour la circulation. Le nouveau pont est de voir que mon modèle "Verfoller". Cette église a été construite entre 1883 - 1885. Malheureusement, l'église a été démolie en 1983. L'église se tenait à l'eau de la rivière et Spaarne était dominante dans la région. Die alte "Langebrug" beendete sein Leben im Jahr 1995, als eine neue, breitere Brücke wurde für den Verkehr gebaut. Die neue Brücke soll als mein Modell "Verfoller" zu sehen. Die Kirche wurde zwischen 1883 und 1885 erbaut. Leider wurde die Kirche im Jahre 1983 abgerissen Die Kirche stand am Wasser des Flusses Spaarne und war dominant in der Umgebung. See also my 3D Animation on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NFF27iZQz78 #3D #animation #bridge #brucke #brug #church #eglise #haarlem #holland #kerk #kirche #langebrug #nederland #netherlands #pont #rubus #spaarne #spaarnekerk
Default Title