Drijvend dorp, Floating Village

Drijvend dorp, Floating Village

Lex Spijkerman
Een eerste schets hoe dit drijvend dorp er uit zou kunnen zien. Voor iedereen: Fantaseer, creëer, verbeter, voeg zelf verder toe. Enige voorwaarde is dat alle componenten eenvoudig te transporteren en te vervangen moeten zijn. A first sketch how this floating village could look like. For everyone: Fantasize, create and improve it yourself! The only condition is that all the components should be easy to transport and be replaceble. Veel plezier, Lots of fun, Lex Spijkerman
Default Title