Nhà số 109 Hàng Bạc - Hà Nội

Nhà số 109 Hàng Bạc - Hà Nội

Đàm Quốc Trung
Description
Ngôi nhà 3 tầng được xây dựng năm 1952 với kiến trúc khá hiện đại vào thời đó. Đây từng là hiệu vàng bạc Phúc Thịnh. Ngày nay ngôi nhà đã bị cơi nới và xuống cấp đi nhiều.
Default Title