Zenotype ZM-6 SuperCosmo

Zenotype ZM-6 SuperCosmo

Jerry_Heartlead
Description
ZM-6 SuperCosmo is another model from Zenotype keyboard instruments and it is interesting with unusual vintage design inspired by electric organ from early seventies. Polyphony does 128 voices, Cosmo have two separate keyboards and it is only model which have D Beam controller (from Roland synthesizers). I hope you like it./ZM-6 SuperCosmo je ďalší model z kolekcie klávesových nástrojov Zenotype a je zaujímavý nezvyčajným retro dizajnom inšpirovaným elektrickým organom zo začiatku 70. rokov. Polyfónia činí 128 hlasov, Cosmo má 2 samostatné klaviatúry a je to jediný model, ktorý má D Beam ovládač (od firmy Roland). Dúfam, že sa vám páči. #Cosmo_synth #keyboard #SuperCosmo #synthesizer #vintage_designed_synth #Zenotype #Zenotype_ZM6_SuperCosmo
Default Title