NL26-11

NL26-11

Machiel W.
Een ontwerp voor een nieuwbouw woning op Nieuw Leyden, een wijk waar in particulier opdrachtgeversschap een stedelijke omgeving wordt ontwikkeld. Opdracht is om binnen het beperkte budget een zo groot mogelijke en luxe woning te bouwen. Comfort, licht en zicht spelen daarbij een belangrijke rol. Met name de spanning die in deze wijk bestaat tussen het stedelijke en de gewenste vraag naar licht en privacy is een belangrijk aspect bij deze nieuw te bouwen woning. Er is naar gestreefd met eenvoudige middelen een sfeervolle woning te ontwerpen die licht is, maar daarnaast in het dichtbebouwde Nieuw Leyden ook voldoende privacy biedt. #Nieuw_Leyden #nieuwbouwwoning #particulier_opdrachtgeverschap
Default Title