Åmots Kyrka

Åmots Kyrka

Rudolf
1914 - 1917 uppfördes nuvarande kyrka på en kulle norr om gamla kapellet. Kyrkan uppfördes av byggmästare Gustaf Pettersson från Ockelbo efter ritningar av arkitekt Georg Alfred Nilsson. Materialet var slaggsten och tegel på en sockel av gråsten. Kyrkan består av ett rektangulärt lånhus med ett smalare, rakt avslutat kor i öster. Vid sydvästra sidan finns ett sidoställt kyrktorn. Den höga tornspiran är klädd med svarttjärade spån. Kyrkorummets innertak har ett tunnvalv av trä. Koret har ett stjärnvalv som är vitslammat. EDITED BY DARINELL, THANKS! #kyrka #Ockelbo #Åmot
Default Title