Studijni vedecka knihovna Hradec Kralove

Studijni vedecka knihovna Hradec Kralove

Jirka Š.
Description
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším Gočárovým okruhem na břehu řeky Orlice. V sousedství je směs staveb (škola, hasiči, menza, ...). Chybí pevný urbanistický koncept. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům ze tří stran. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Nepřevyšuje – nedominuje. Otevřené parkoviště na jižní straně pozemku mizí pod popínavou zelení. #book #buiding #chair #kitchen #knihovna #library #room #scool #table #urban_style #wc
Category
Default Title