Grčka Škola_ Novi Sad, Grčkoškolska 3

Grčka Škola_ Novi Sad, Grčkoškolska 3

Boris G.
Description
Zgrada je poznata pod nazivom Grčka škola. Podigli su je novosadski Grci i Cincari već u drugoj polovini XVIII veka. Obnovljena je 1821. godine, a za vreme Bune 1848. u njoj su novosadski Srbi održali skup na kojem su doneli odluku o dizanju ustanka, što govori, pored ostalog, io njenom istorijskom značaju. Kao i mnoge kuće u gradu, juna 1849. godine i ova je stradala, pa je do 1853. bila u ruševnom stanju. Tada je počelo prikupljanje priloga za njenu obnovu. Plan je sačinio Fric Šlaub, a predračun radova zidarski majstor Andreas Haner. #Novi_Sad #Serbia #Szerbia #Vajdaság #Vojvodina #zgrada #Újvidék #škola
Default Title