Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie

Rafał U.
Description
Historia szkoły: 1927 – rozpoczęcie budowy 1937 – ukończenie budowy 1944 - Zawieszenie zajęć. Ewakuacja niemieckich mieszkańców Szczecina 1945 - Odbudowa szkoły ze zniszczeń wojennych i inauguracja pierwszego roku szkolnego 1948 - Odbudowanie szkoły po drugiej stronie boiska i oddanie starego budynku szkole niemieckiej. SP 3 zostaje przeniesiona do nowego budynku i zmienia numer na 10. 1949 - Powstanie w mieście szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i zabranie numeru „trzy” dla TPD przy ulicy Piastów. 1953 - Przeniesienie szkoły niemieckiej z ulicy Reymonta na ulicę Jagiellońską, na jej miejscu powołanie SP 27. SP 10 objął inny dyrektor. 1957 - Likwidacja szkół TPD i powrót szkół do pierwotnych numerów – SP 3 znów w budynku przy ulicy Reymonta. SP 27 przeniesiona na ulicę Dubois. Przy ul. Reymonta funkcjonują teraz SP 10 i SP 3 1960 - SP 10 – nadanie imienia Stanisława Staszica. SP 3 – nadanie imienia Juliusza Słowackiego. 1966 - Budowa sali gimnastycznej przy SP 3. 1970 - Likwidacja numeru SP 10 przy ulicy Reymonta i przyznanie go szkole przy ul. Kazimierza Królewicza. SP 3 przejmuje bazę SP 10 i mieści się teraz w dwóch budynkach. 1985 - 40 – lecie SP 3 1986 - Ufundowanie sztandaru SP 3. 1995 - 50 – lecie SP 3. 1999 - Reforma oświaty dzieląca cykl kształcenia na podstawowy ( kl. 1 -6 ) i Gimnazjum trzyletnie. Mniejszy budynek SP 3 zostaje oddany Gimnazjum nr 1. 2005 - 60 – lecie SP 3
Default Title