De Stadsbrug Kampen uit 1874.

De Stadsbrug Kampen uit 1874.

hans2sketch3d
De Stadsbrug Kampen uit 1874. Tussen 1872 en 1874 is een vakwerkbrug met ophaalbrug gebouwd, met imposante toegangspoorten. Deze brug kostte destijds 400.000 gulden. Dit was de eerste moderne brug over de IJssel en één van de weinige grote rivierbruggen in die tijd die geen spoorbrug was. De brug had een rijbaan van 4 meter breed. De brug werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tweemaal beschadigd, in 1940 door het terugtrekkende Nederlandse leger en in 1945 door het terugtrekkende Duitse leger. Na de oorlog werd de brug hersteld, maar zonder de karakteristieke portieken en torentjes. In 1962 werd de ophaalbrug vervangen door een hefbrug en werd de doorvaart verhoogd. Deze brug bleef bestaan tot in 1998 de huidige IJsselbrug werd geopend. The Town Bridge Kampen (Netherlands) from 1874. Between 1872 and 1874 is a truss bridge built drawbridge with imposing gates. This bridge costed 400,000 guilders. This was the first modern bridge over the river and one of the few major river bridges at that time was not a railway bridge. The bridge had one lane of 4 meters wide. The bridge was damaged twice during World War II, in 1940 by the retreating Dutch army and in 1945 by the retreating German army. After the war, the bridge was restored, but without the characteristic porches and turrets. In 1962, the drawbridge was replaced by a raised lift bridge and was on passage. This bridge remained opened until the current IJsselbrug in 1998. #Bridge #Brug #Kampne
Default Title