เจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)

เจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (Wat Phra Si Sanphet)

Pathompong
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
Default Title