Řezy těles 2.4

Řezy těles 2.4

Jana T.
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez krychle rovinou S_AE S_AB S_EG". Zadání je převzato z publikace PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6099-3. #krychle #stereometrie #řezy
Default Title