Pútnický Dom na Mariánskej hore v Levoči

Pútnický Dom na Mariánskej hore v Levoči

Pavol Mitrík
Komunitu Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa na Levočskej Hore tvoria štyri sestry. Pútnici ich tu mohli stretávať od roku 1994, kedy sa tu začala ich činnosť. Zabezpečujú chod pútnického domu a starajú sa o baziliku Navštívenia Panny Márie (basilica minor). Mariánska Hora v Levoči sa stala nielen miestom púti pre mládež, otcov, matky, starých či chorých, ale aj centrom skutočnej duchovnej obrody cez ďalšie duchovné aktivity, ktoré sa tu uskutočňujú v pútnickom dome s previazanosťou na baziliku Navštívenia Panny Márie. Pútnický dom slúži na vykonávanie duchovných cvičení a to nielen pre kňazov, bohoslovcov či rehoľné sestry, ale i veriacich rôznych stavov z celého Slovenska i zahraničia. Okrem duchovných cvičení je Pútnický dom miestom, kde sa usporadúvajú rôzne zasadania, stretnutia či kňazské rekolekcie. Pútnický dom počas celého roka slúži na ubytovanie tých, ktorí tu prichádzajú duchovne sa obnoviť a načerpať nových síl... #Dom #Levoča #Levočská_hora #Mariánska_hora #pútnický_dom
Default Title