Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Burcin Cem Arabacioglu
Description
İstanbul’un fethinden önce Metopon olarak adlandırılan, Osmanlılar döneminde ise Tophane adını alan semtte, top döküm tesislerinin inşasının Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatıldığı bilinmektedir.Bir top döküm binası ve topçular kışlası inşası ile başlayan yapılaşma, daha sonraki dönemlerde yeni yapıların eklenmesiyle birlikte giderek yaygınlaşmıştır.Top döküm binalarında topların dökümü gerçekleştirilmiş, kışla binalarında ise askeri eğitim verilmiştir. Bu döneme ait ve Tophane semtindeki yapılaşmayı gösteren çok sayıda görsel doküman mevcuttur.Tophane semti ve top döküm tesisleri ile birlikte diğer askeri yapıların inşası konusu, zaman içerisinde bilinçli olarak uygulanmış bir tasarım projesinin parçaları olarak yorumlanmalıdır.Yer seçiminden itibaren başlayan bu tasarım süreci zaman içerisinde olgunlaşmış ve diğer yapılarıyla birlikte bir askeri ve sanayi işlevli bir semtin oluşmasına yol açmıştır.Bu yapılardan günümüze sadece, yamaçta yeralan iki top döküm binası ile yapımı 1851 yılına tarihlenen ve Tophane Kasrı olarak bilinen yapı kalmıştır.Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kullanımında olan yapılar topluluğu, çok amaçlı sergi holü olarak işlevlendirilmiştir.
Default Title