Základná škola Viestova, Myjava

Základná škola Viestova, Myjava

Cherub
Description
Školu tvoria dve budovy navzájom prepojené presklenou pergolou. V hlavnej budove sa nachádzajú všetky učebne tried, odborné učebne (fyziky, chémie, zemepisu, prírodopisu, jazykov, výtvarnej výchovy, dielne, školská kuchynka), 2 počítačové učebne s prístupom na internet, šatne i riaditeľňa so zborovňou. Vo vedľajšej budove je veľká jedáleň s priestrannou a modernou kuchyňou, veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, zubná ambulancia. #Myjava #Viestova #Základná #škola
Default Title