Stephanuskerk Oldeholtpade

Stephanuskerk Oldeholtpade

Kornelis
Description
De oorspronkelijke kerk was uit tufsteen opgetrokken en werd gebouwd in 1204. Het huidige gebouw, gewijd aan de Heilige Stepahnus, kwam gereed in 1545 en bestaat uit rode baksteen. Het metselwerk boven de ramen is versierd met gele boog- en aanzetstukken. Van 1983-1985 is de kerk gerenoveerd, maar aan de achterkant van de kerk is nog steeds te zien dat het bouwwerk erg oud is. Nederlands Hervormde Kerk. Forse eenbeukige kerk uit zeer laatgotische periode met natuurstenen blokken langs de rondbogig gesloten vensters der 7 traveeën en driezijdige sluiting. Zware westtoren van gele baksteen met uitgebouwde traptoren en achtzijdige knobbelspits. Toren 1608.In de kerk preekstoel met klankbord, doophek, twee familie banken waarvan een overhuifd. Mechanisch torenuurwerk, eerste kwart 20e eeuw. Het kabinetorgel is in 1800 gemaakt door H. Meijer, en werd geplaatst achter een schijnfront van de orgelmaker Gabry. In 1883 werden het kabinetorgel en het schijnfront aangekocht van de Janskerk te Haarlem.Tegenwoordig staat het kabinet orgel voorin de kerk. Het schijnfront van Gabry is ook nog steeds aanwezig. #Friesland #Kerk #Nederland #Oldeholtpade #Weststellingwerf
Default Title