To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
ul. Piwna 19,20,21

ul. Piwna 19,20,21

Piotr Chojnowski
Description
Domy wznoszono od stuleci z materiałów najbardziej dostępnych. Najcenniejszą grupę miejskich obiektów mieszkalnych stanowi na Pomorzu zabudowa Głównego Miasta w Gdańsku. Ośrodek ten przez stulecia stanowił dla mniejszych miast źródło inspiracji. I właśnie wizualizacja dotyczy gdańskich kamieniczek na ulicy Piwnej. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów, jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek). Kamienice były podstawą miejskiego budownictwa mieszkaniowego od średniowiecza po drugą połową XX wieku. Obecnie w Polsce kamienice buduje się zazwyczaj jako plomby do istniejących już pierzei, kwartałów lub w czasie odbudowy zniszczonych starówek. Określenie występuje od XV wieku, jest ono specyficzne dla Polski. W innych językach dom mieszkalny, bez względu na użyty budulec, ma jedną nazwę. #ETI #Gdańsk #ISBD2 #kamieniczki #Piwna #ul_Piwna
Default Title