ul. Piwna 19,20,21

ul. Piwna 19,20,21

Piotr Chojnowski
Description
Domy wznoszono od stuleci z materiałów najbardziej dostępnych. Najcenniejszą grupę miejskich obiektów mieszkalnych stanowi na Pomorzu zabudowa Głównego Miasta w Gdańsku. Ośrodek ten przez stulecia stanowił dla mniejszych miast źródło inspiracji. I właśnie wizualizacja dotyczy gdańskich kamieniczek na ulicy Piwnej. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów, jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek). Kamienice były podstawą miejskiego budownictwa mieszkaniowego od średniowiecza po drugą połową XX wieku. Obecnie w Polsce kamienice buduje się zazwyczaj jako plomby do istniejących już pierzei, kwartałów lub w czasie odbudowy zniszczonych starówek. Określenie występuje od XV wieku, jest ono specyficzne dla Polski. W innych językach dom mieszkalny, bez względu na użyty budulec, ma jedną nazwę. #ETI #Gdańsk #ISBD2 #kamieniczki #Piwna #ul_Piwna
Default Title