Havířský kostelík v Poděbradech

Havířský kostelík v Poděbradech

Barča
Havířský kostelík stojí na místě, kde bylo r. 1496 popraveno deset nevinných vůdců vzbouřených kutnohorských havířů. Stalo se tak z rozkazu krále Vladislava II. Jagelonského havířští vůdci byli vyvedeni z hradu na protější břeh a byli zde sťati. Na památku této smutné události zde nechal pražský měšťan Ondřej Prachovec postavit v r. 1516 dřevěnou kapličku zakončenou zděným presbyteriem a zvýšeným sanktusníkem. Kostelík dostali v polovině 16. století do opatrování poustevníci, jimž obec postavila vedle poustevnu. Kostelíček po roce 1634, kdy jej vyplenili saští vojáci, značně zpustl, a tak bylo po polovině 17. století přikročeno k jeho rekonstrukci. Dnešní podoba kostelíka v novogotickém stylu je výsledkem přestavby z r. 1896. Autorem plastik na průčelí je sochař Bohuslav Schnirch. 11. září 1966 byl opět slavnostně vysvěcen. V druhé polovině 17. století byla u kostelíku postavena dřevěná zvonička. #kostelík #Poděbrady
Default Title