Wieża Bismarcka w Okonku (Bismarckturm Ratzebuhr)

Wieża Bismarcka w Okonku (Bismarckturm Ratzebuhr)

Sebastian Sosnowski
Inicjatorem budowy Wieży Bismarcka w Okonku było „Zrzeszenie Użyteczności Publicznej w Okonku” pod przewodnictwem naczelnika poczty Ernsta Nitschke ze Szczecinka. Na miejsce budowy wybrano leżące na północ od miasta Wzgórze Tecława. Budowę sfinansowano z dobrowolnych datków, loterii oraz reklamy. Chłopi dostarczyli bezpłatnie materiał budowlany na miejsce budowy. Całkowity koszt budowy wyniósł 12.800 marek. Kamień węgielny położono 01.04.1908. Głównym architektem i wykonawcą prac budowlanych był budowniczy Stelter z Okonka. Za materiał budowlany posłużyła cegła i beton oraz kamienie granitowe. Przed wieżą (po stronie zachodniej) postawiono 4,5 metrowy pomnik ku czci poległych (jako obelisk z orłem) i tablicą pamiątkową z nazwiskami zmarłych mieszkańców Okonka „za króla i ojczyznę”. W uroczystości otwarcia wieży w dniu 16.08.1908 (wg innych źródeł 23.08.1908, względnie dopiero w 1912r.) udział wzięły liczne zrzeszenia i mieszkańcy Okonka. Równocześnie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci poległych. Na koronie wieży znajduję się obecnie nadbudówka z licznymi oknami, do której przymocowane są instalacje antenowe. Budowla w Polsce nazywana jest również Wieżą Tecława. [źródło - http://www.bismarcktuerme.de] #Bismarck #Bismarckturm #Deutschland #Germany #Polska #tower #wieża
Default Title