To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Stará radnica - Spišské Vlachy

Stará radnica - Spišské Vlachy

Michal P.
Description
Na námestí, gotická, postavená v 15. stor. prístavbou v 17. stor. vtiahli vežu a radnicu do jedného bloku, pričom prístavbu zastrešili samostatne. Časť budovy slúži ako katolícky kostol (tzv. slovenský, malý, zasvätený Nanebevzatiu P. Márie). Budova bola reštaurovaná roku 1886. Hlavný oltár skriňový, neskorogotický z čias okolo roku 1500, s romantickou úpravou roku 1900. Z pôvodného oltára je zachovaná stena strednej skrine a pohyblivé krídla s maľovanými tabuľami, na nich sú postavy: sv. Jakub stor., Barbora, Krištof a Katarína Alexandrijská. Na vonkajšej strane tabúľ sú postavy štyroch sv. biskupov. Bývalá radnica a požiarná zbrojnica ("ratuš", "turňa") #budova #building #castle #church #hall #old #radnica #sk #slovakia #slovensko #tower #town #veža
Default Title