Hervormde Kerk Nieuwehorne

Hervormde Kerk Nieuwehorne

Kornelis
Tot in 1775 bezaten de dorpen Oude- en Nieuwehorne ieder een kerk met een eigen predikant. Oude- en Nieuwehorne waren voor de Reformatie ieder een zelfstandige parochie met één gezamelijke pastoor. De beide kerken waren omstreeks 1775 in zeer slechte staat door gebrekkig onderhoud. De toenmalige kerkvoogden besloten de beide kerken af te breken, de klokkenstoel in Oudehorne te laten staan en die in Nieuwehorne te verwijderen. In Nieuwehorne werd toen een nieuwe kerk gebouwd, voorzien van een toren. De kerk kwam in 1779 gereed met steun van Grietman Martinus van Scheltinga, zoals de steen boven de ingang vermeldt. De kerk is in het midden van de 19e eeuw hersteld en opnieuw in 2001 grondig gerestaureerd. Het dak werd daarbij hersteld. Bij het binnentreden van de kerk loopt u over enkele stukken van het voormalige altaar dat met de beeldenstorm werd vernield. #Friesland #Heerenveen #Kerk #Nederland #Nieuwehorne
Default Title