Seminarul Teologic Greco-Catolic, Oradea

Seminarul Teologic Greco-Catolic, Oradea

Victor Ciulpanescu
Description
La 30 ianuarie 1792, la cererea Episcopului Ignatie Darabant (1730-1805) împăratul Leopold al II-lea (1790-1792) a aprobat deschiderea, la Oradea, a unui seminar teologic greco-catolic românesc. În anul 1846 Episcopul Vasile Erdelyi (1794-1862) zideşte clădirea cea mare a Seminarului dărâmând vechea mănăstire iezuită. Sub păstorirea Episcopului Demetriu Radu (1861-1920), în anul 1908, clădirea veche a Seminarului a fost refăcută, adăugându-se un etaj, iar în 1914, în partea de nord-vest a Seminarului, s-a construit o aripă nouă, cu săli de studiu, cu bucătărie şi baie pentru seminarişti. În perioada dintre anii 1914-1923 s-a construit clădirea Academiei Teologice Greco-Catolice, situată în partea de nord a Seminarului. Între anii 1925-1928 clădirea principală a seminarului a fost refăcută în stil brâncovenesc şi supraetajată. Prin grija Episcopului Virgil Bercea, aceste clădiri au fost reparate şi modernizate în ultimii ani, ridicându-se, între anii 2001-2003, un nou corp de clădire, unde funcţionează Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi”, instituţia care pregăteşte viitorii preoţi. În anul 1998 s-a înfiinţat Departamentul Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Astăzi, în acest departament îşi urmează cursurile 200 de studenţi. #BabeşBolyai #GrecoCatolic #neobrâncovenesc #neoromânesc #Oradea #Romania #Seminar #Seminary
Default Title