Teerkamer

Teerkamer

Walter V.
Grote Markt 13 en 14; de panden Groot- & Cleyn Engelandt (nr. 13) waarin in 1555 'de stadsteercaemer 'Op ten Noort' werd gevestigd door Jan III van Glymes en - rechts - de samengevoegde panden 'het Scheurkussen' en 'de Palmboom' (waarin ooit het koffiehuis van Malotaux) gezien in zuidwestelijke richting. Thans vormen de vier panden tesamen 'de Teerkamer'.eercaemer Op ten Noort' door Jan III van Glymes en thans deel uitmakend van 'de Teerkamer'
Default Title