Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

mterreu3
[CAT] L'edifici històric de la Universitat de Barcelona fou projectat el 1863 per Elies Rogent, arquitecte català, en estil neo-romànic, i tardà més de vint anys a completar-se; el rellotge i el campanar de ferro de la torre de Lletres s'instal·laren el 1881. L'edifici, un dels primers de Barcelona a construir-se fora muralles, s'articula en dos grans patis (anomenats de Ciències i de Lletres) a banda i banda d'un cos central, que n'alberga l'entrada principal i el Paranimf. [ESP] El edificio histórico de la Universidad de Barcelona fue proyectado en 1863 por Elies Rogent, arquitecto catalán, en estilo neorrománico, y costó más de veinte años completarlo; el reloj y el campanario de hierro de la torre de Letras se instalaron en 1881. El edificio, uno de los primeros en construirse fuera murallas, se articula en dos grandes patios (llamados de Ciencias y de Letras) a cada lado de un cuerpo central, que alberga la entrada principal y el Paraninfo. [ENG] The historical building of the University of Barcelona was designed in 1863 by Elies Rogent, a Catalan architect, in Romanesque style, and it took more than twenty years to complete it; the clock and the iron bell-tower were installed in 1881. The building, one of the first ones outside the walls of the city, is organised in two yards (named of Science and of Laws) at the sides of a central body which hosts the main entrance and the Paranymph. #Barcelona #building #Catalonia #Catalunya #central #edifici #edificio #historical #històric #histórico #mterreu3 #universidad #universitat #university
Default Title