Kościół św. Zygmunta w Częstochowie

Kościół św. Zygmunta w Częstochowie

Janusz(Nutak)Maciejak
Kościół św. Zygmunta w Częstochowie - zabytkowy kościół w częstochowskim Starym Mieście, przy pl. Ignacego Daszyńskiego. Parafia św. Zygmunta powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Kościół murowany wzniesiono na początku XV wieku, składał się z prezbiterium, nawy głównej i wieży, całość wzniesiono w stylu gotyckim. Dokładna data budowy nie jest znana, kościół występuje w dokumentach archiwalnych kościoła z 1474 roku jako istniejący od dawna, co czyni go najstarszą świątynią częstochowską. W XVII wieku Grzegorz Otwinowski ufundował, zbudowane w latach 1625-1643, kaplicę św. Grzegorza od strony południowej i św. Anny od północy oraz zakrystię, tę ostatnią zburzono w XIX wieku. W połowie XVII wieku wzniesiono obok kościoła murowany klasztor, w drugiej połowie XVIII wieku przekształcono kościół w budowlę trójnawową. W 1783 roku wybudowano fasadę z dwiema wieżami. Dawny klasztor pełni obecnie funkcję plebani, do dziś nie zachowała się natomiast dzwonnica. W 1474 roku biskup krakowski Jan Rzeszowski przekazał zarządzanie parafią paulinom, którzy pełnili tę funkcję do 1866 roku. źródło: wikipedia #church #czestochowa #czestochowie #częstochowa #częstochowie #kościół #zygmunta #św
Default Title