Carbinet Display Dynamic Testing

Carbinet Display Dynamic Testing

TonyWins
ทดสอบการทำประตูเปิดปิดของตู้โดยนำโมเดลตู้มาจากคอมโพเน้นท์ของโปรแกรม จากนั้นจึงนำมาใช้ความสามารถของคอมโพเน้นท์แอทริบิ้วในการเขียนคำสั่งให้กับ ประตูทั้ง 4 ของตู้ เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้เมื่อนำเครื่องมือ Interact ไปคลิกที่ประตูของตู้ #Cabinet #ตโชว
Default Title