Duratron CZR-1 (1982)

Duratron CZR-1 (1982)

Jerry_Heartlead
Compact synthesizer from famous CZR series have 6 voices, deep and warm sound and of course double stage stereo chorus. This keyboard from "D 66 - Stories from Saigon Club" is an modified clone of Roland Juno-6 from year 1982. CZR-1 is from same year./Kompaktný syntetizátor zo slávnej CZR série má 6 hlasov, hlboký a teplý zvuk a samozrejme dvojúrovňový stereo chorus. Tieto klávesy sú z "D 66 - Príbehy zo Saigon klubu" a sú upraveným klonom Rolanda Juno-6 z roku 1982. CZR-1 je z rovnakého roku. #CeeZaR_synth #analog_vintage_synthesizer #Duratron_CZR1 #Roland_Juno6_clone #The_CZR_series
Default Title