3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Belfry Malý Břevnov

Belfry Malý Břevnov

Modra
Zvonička na Veleslavíně představuje malou stavbu se širší spodnoí šestiúhelníkovou částí a vlastní zvonicí. V čelní fasáde směrem do ulice Veleslavínská je polkruhový vstup. Nad střední částí vyčnívá čtyřboká zvonička s půlkruhovými otvory. Dominantou iinteriéru je nízka cihlová klenba. Zvon se bohužell nedochoval. Stavba je rustikálního charakteru z počátku 19. století, výrazně se uplatňuje jako součast původní zástavby i jako pohledový akcent v urbanismu obce. Historie objektu: Objekt Zvoničky pochází z počátku 19. století a nachází se na vyvíšeném místě na konci ulice U zvoničky u vyustění do ulice Veleslavínská. Svým umístěním vytváří zajímavou dominantu oblasti staré původní zástavby Veleslavína. V roce 2002 byla zvonička prohlášena Ministerstvem kultury ČR za nemovitou kultrní památku a v roce 2003 byly zahájeny práce na její rekonstrukci a obnově. Investorem byla Městská čast Prahy 6. Projektantem byl Doc. Ing. arch. Ján Mužík, CSc., Fakulta architektury, ČVÚT. Kompletní rekonstrukce a obnova okolí kapličky byla dokončena v dubnu 2004. #Bělohorská #Kaplička #Praha
Default Title