Kastamonu Saat Kulesi

Kastamonu Saat Kulesi

Barış 37
Description
Sürgün saat olarak bilinen Saat Kulesinin, zamanın Valisi Abdurrahman Paşa’ nın emri üzerine 26 Ağustos 1885 tarihinde, Sarayüstü ismiyle bilinen tepenin üzerinde temeli atılmıştır. Uzun yıllar metruk bir halde kalan Saat kulesi 2002 yılında Kastamonu belediyesi tarafından tamir ve ihya edilerek çevre düzenlemesi ile birlikte ziyaretçi akınına uğrayan yerlerden birisi halini almıştır. Saat kulesi’ nin en dikkat çekici yönü sürgün hikayesidir. Rivayete göre, İstanbul sarayburnu’ nda bulunan saat, yerli yersiz çaldığı bir gece yarısı vakti zamanın padişahının gözde cariyesinin çocuğunu düşürmesine sebep olmuş ve tam o günlerde Kastamonu’ dan gelen saat talebi üzerine Kastamonu’ ya sürgüne gönderilmiştir. Günümüzde de zamanı gösterme vazifesini hiç aksatmadan sürdüren saatin sesi gürültüsüz ortamlarda rahatlıkla işitilmektedir. #Kastamonu #Saat_Kulesi
Default Title