Hrad Cheb - Hradní palác

Hrad Cheb - Hradní palác

Pavel Vanicek
Description
Na severním svahu řeky Ohře stojí velkolepá budova reprezentačního paláce, který býval nejhonosnější stavbou Chebského hradu a panovníci jej s oblibou využívali pro různé společenské příležitosti. Původní význam Hrad sloužil za štaufské éry spíše než k obraně pro účely reprezentační. Hradní palác tak byl často využíván nejenom k politickým jednáním, ale také k mnohým slavnostem. O tom, že společenská funkce paláce byla velmi důležitá, svědčí i rozloha honosného sálu, který zabíral celou polovinu stavby.   Dodnes se dochovalo... Původní nádheru a majestátnost Hradního paláce dnes dokládá už jen obvodové zdivo, které naznačuje původní dispozici. Na severní stěně namířené k Ohři v místech společenského sálu se dochovala tři pětidílná arkádová okna s mramorovými sloupky. Další okno, tentokrát dvojdílné, se nachází v čele sálu. Druhá polovina paláce byla rozdělena na komnaty. Dokládají to opakující se románská okénka, komíny od krbů, vstupy do arkýřových prevétů (záchodků) a kruhová větrací okénka vysoko u stropu. #2012 #350_02 #3d #castle #Cheb #city #Czech #Eger #Hrad #Karlovarský_kraj #model #město #virtual #virtuální #wwwmestochebcz #wwwpavelvanicekcz #Česká_republika
Default Title