Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gökhan
Description
KTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 Kasım 1981 gün ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra, 20 Temmuz 1982 gün ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Fakülteye dönüştürülmesinden oluşmuştur.
Default Title