Kubíniovský kaštieľ (dolný)

Kubíniovský kaštieľ (dolný)

Peter V.
Kubíniovský kaštieľ (dolný) - Nachádza sa v obci Vyšný Kubín, ktorá sa v 14. storočí spomína pod názvami Felseu Kubbyn, Felsö Kolbyn, Felseu Kolbin. Z obce Vyšný Kubín pochádza Pavol Orságh Hviezdoslav a spája sa tiež s menom spisovateľky Margity Figuly. Dolný kaštieľ bol postavený v 17. storočí. Tvorí ho prízemná budova s dvomi nárožnými vežičkami s cibuľovitými strechami. Medzi barokovými vežami sú trojuholníkové tympanóny. Kaštieľ je chránená kultúrna pamiatka a verejnosti je neprístupný. #Dolný_Kubín #kaštiel #venice #Vyšný_Kubín
Default Title