Pichayapron-arti3314-102-Test

Pichayapron-arti3314-102-Test

ข้าวฟ่าง
Description
pichayapron-arti3314 : Kan Buri Olive Verdi Kanchanaburi packaging ตัวอย่างการขึ้นรูปโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากการจำลองรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะกอกดองหวานในกระปุก ตามรูปแบบขนาด-มิติใกล้เคียงของจริง เพื่อหาพื้นที่-สัดส่วน กำหนดโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปใช้จริงและใส่องค์ประกอบงานออกแบบกราฟิกอื่น ๆ อีก เช่น บาร์โค๊ต #102_test #arti3314 #bottle #can #olive #pichayapron #test #tin #มะกอกดองหวาน
Default Title