opevnenie mesta na juho-západnej strane, south-west fortification system

opevnenie mesta na juho-západnej strane, south-west fortification system

Sokky
Opevnenie spolu s Červenou a Veľkou baštou. Veľká bašta bola postavená v 15. stor. Jej strelné delá a pušky umožňovali účinnú obranu. Od pol. 17. stor obranu zabezpečoval cech pivovarníkov The fortification system with Red and Big bastions. The Big bastion was build in the first half of the 15th century. Embrasures for cannons and loopholes for fifles was sure for efective defence. From the mid-17th century, it was defended by the brewer´s guild.
Default Title