Telefonkiosken-Riks-av-Georg-Fasting-1933

Telefonkiosken-Riks-av-Georg-Fasting-1933

Frolich
Description
Den røde telefonkiosken har blitt et landemerke og har sin egen nasjonale bevaringsplan. Den så dagens lys i 1933 etter en arkitektkonkurranse, som ble vunnet av arkitekt Georg Fasting fra Bergen. Den første ble satt opp på Amerikalinjens kai i Oslo. En restaurert utgave er i dag satt opp på tilnærmet opprinnelig plass (se bildet). Først etter krigen spredde denne kiosktypen seg til resten av landet. Plasseringen av de offentlige telefonkioskene tok alltid hensyn til den allmenne sikkerhet og skulle gi lett tilgang på lege, jordmor, politi og brannvesen. De var et selvfølgelig innslag blant boligblokkene i 60-tallets drabantbyer, på jernbanestasjoner og ved utallige fergekaier. Den offentlige telefonkiosken var i første rekke et servicetilbud, og lønnsomheten kom i annen rekke. Den siste kiosken ble produsert i 1995. Til sammen har det vært produsert rundt 9.000 eksemplarer av denne typen, og mange er fremdeles i bruk. Utformingen har holdt seg uten større forandringer, med unntak av vekten: De første kioskene veide 800 kg, mens senere utgaver veide under halvparten. Det er blitt utarbeidet en egen verneplan for telefonkioskene, her er hundre kiosker vernet rundt om i landet #bislett #Fasting #oslo #Telefonkiosk #telemuseet #Telenor #vernet
Default Title