To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Mestský úrad Žiar nad Hronom

Mestský úrad Žiar nad Hronom

BSiki
Description
Služby Mestského úradu: Žiar nad Hronom Služby: Správa mesta Žiar nad Hronom. Odbor vnútornej správy, odbor právny, ekonomiky a financovania, životného prostredia, školstva a športu, správy majetku mesta, matričný úrad. Kontaktné údaje: Žiar nad Hronom Telefón: 045 / 678 71 53 Fax: 045 / 678 71 55 Mail: msu@ziar.sk IČO: 00321125 Kontaktné osoby: Funkcia: prednosta Telefón: 045 / 678 71 30 Fax: E-mail: prednosta@ziar.sk Funkcia: primátor Telefón: 045 / 678 71 20 Fax: E-mail: primator@ziar.sk Otváracie hodiny: Otváracie hodiny: Po: 07:30-11:30 / 12:00-15:30 Ut: 07:30-11:30 / 12:00-15:30 St: 07:30-11:30 / 12:00-15:30 Št: 07:30-11:30 / 12:00-15:30 Pi: 07:30-11:30 / 12:00-15:30
Default Title