สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Pathompong
Description
อาคาร : 10 ชื่ออาคาร : อาคารสโมสรนิสิต จำนวน 1 ชั้น , 6 ห้อง ,จุได้ทั้งหมด 80 คน กว้าง 12 เมตร ,ยาว 24 เมตร ,พื้นที่ 299 ตารางเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
Default Title