Športové gymnázium Trenčín

Športové gymnázium Trenčín

Zrosto
Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky pre štúdium a tréning s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu. #Športové_gymnázium
Default Title