Kaple Nejsvětější Trojice u Mikulášovic, okr. Děčín

Kaple Nejsvětější Trojice u Mikulášovic, okr. Děčín

Oass
Kaple Nejsvětější Trojice se nachází u silnice z Brtníků do Mikulášovic, kus za odbočkou na Velký Šenov, po levé straně na místě zvaném U pěti lip. Kapli vystavěl v letech 1741–42 Hans Jacob Wähner na nepříliš obvyklém trojbokém půdorysu. Některé prameny uvádějí jako původního stavitele Zachariáše Hoffmana, který byl stavbou pověřen dle smlouvy ze 4. října 1736.
Default Title