แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 1

แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 1

possarmy
Description
จะคล้ายๆกับอูโมงค์ของรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่แบ่งครึ่งเป็นส่วนล่างเพื่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย และส่วนครึ่งบนเป็นถนนข้างละ 2 เลนเพื่อการเดินทางที่สะดวกขึ้น ตามแนวทางทิศเหนือจรดทิศใต้ ของทั้งสองฝั่งของ กทม. มีจุดเชื่อมต่อกับอุโมงค์ยักษ์ ของ กทม. เดิมเพื่อการดึงน้ำลงไปให้มากขึ้น
Default Title