อาคารศรีรัศมิ์

อาคารศรีรัศมิ์

Nuttapon A.
Description
อาคารศรีรัศมิ์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 19,090 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารหลักด้านการบริหาร การเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา ศาลจำลอง และห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์
Default Title