Zvonica Rohožník

Zvonica Rohožník

Veronika Å.
Zvonica pochádza z veže staršieho kostola, spomínaného v roku 1561. Pravdepodobne slúžila ako strážna veža pred vpádom Turkov. Stojí v strede dediny a vystavaná je z kamenia s ihlanovou strechou. Pôvodne na nej boli slnečné hodiny a jeden zvon. V období tureckých nájazdov ju nadstavili a inštalovali druhý zvon. V roku 1976 sa na nej urobili nutné úpravy a v roku 1992 sa nainštalovali elektrické hodiny. Zvonica dnes slúži ako umieračik a privítanie nového roku. Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. #Rohožník #Zvonica
Default Title