อาคารบรมครู
ที่ประดิษฐานองค์สมมุติบรมครูสำนักปู่สวรรค์ ทุกๆพระองค์และสถานที่เก็บสรีระพระอริยวังโส อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ท่านทูตสันติภาพแห่งโลก
Default Title